Sjögren-Larssons syndrom (SLS) är en ärftlig sjukdom

SLS orsakas av förändringar i genen för ett enzym som bryter ned vissa fetter. Patienter med SLS kan inte på rätt sätt bryta ned de molekyler som kallas fettaldehyder, vilka är giftiga för kroppen och orsakar sjukdomssymtomen.

SYMTOM PÅ SLS

Vanliga SLS-symtom omfattar:

  • torr, förtjockad och fjällig hud (iktyos)
  • spastiska rörelser i benen samt
  • utvecklingsstörning.

Patienterna föds i regel med vissa tecken på iktyos, och börjar uppvisa en försenad utveckling under de första levnadsåren.

ANDRA NAMN PÅ SLS:

Sjögren-Larssons syndrom (SLS) kan även betecknas som en brist på fettaldehyd-dehydrogenas (FALDH).

Sjögren-Larssons syndrom förväxlas ibland med Sjögrens syndrom, vilket är en sjukdom i immunsystemet. Sjögren-Larssons syndrom är en annan sjukdom.

DET KAN VARA EN UTMANING ATT LEVA MED ELLER TA HAND OM NÅGON SOM HAR SLS, MEN DU ÄR INTE ENSAM.

Klicka nedan för att se ett videoklipp om någon som lever med SLS:

Registrera dig, om du eller någon du tar hand om blivit diagnostiserad med SLS. Då blir du först att få veta om behandlingar under utveckling och om möjligheten att delta i kliniska prövningar.